Policy för hantering av personuppgifter

Vi skyddar personuppgifter genom att:

  • endast samla in de uppgifter som behövs för vår verksamhet.
  • hålla våra register uppdaterade.
  • endast samla in uppgifter det finns laglig grund för.
  • gallra bort uppgifter när dessa inte längre är nödvändiga att behålla.
  • skydda uppgifterna, endast de som är behöriga får tillgång till informationen.
  • incidentrapport lämnas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att data kan ha spridits till obehörig.