betonghåltagning, vi borrar, sågar, bilar, river och spräcker berg.

Personuppgiftspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Vi skyddar personuppgifter genom att:

Endast samla in de uppgifter som behövs för vår verksamhet.

Hålla våra register uppdaterade.
endast samla in uppgifter det finns laglig grund för.

Gallra bort uppgifter när dessa inte längre är nödvändiga att behålla.

Skydda uppgifterna, endast de som är behöriga får tillgång till informationen.

Incidentrapport lämnas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att data kan ha spridits till obehörig.

high-endrolex.com

Kontakta oss nu!