VI BORRAR, SÅGAR, BILAR, RIVER OCH SPRÄCKER BERG

Betong eller berg – inget är för hårt för oss

VI GÖR DET VI ÄR BÄST PÅ

Med omtanke om kunder, personal och miljö

­Kärnborrning

Borrning i alla typer av material, t.ex. betong, granit och tegel. Exempel: Hål för rör, el och ventilation.

Sågning

Sågning i golv, vägg och tak. Exempel: Dörröppningar, fönster, trapphål och golvrännor.

Vajersågning

Sågar i tjockare material med vajer istället för sågklinga. Exempel: Tjocka väggar och golv där klingor inte räcker till.

Bergarbeten

Berg- och stenspräckning. Exempel: Ta bort stenar och bergknallar.

Rivning

Vi utför alla typer av rivningsarbeten, allt från mindre gipsväggar till stora betongkonstruktioner.

MER OM OSS