betonghåltagning, vi borrar, sågar, bilar, river och spräcker berg.

Om oss

20 år i branschen – vi kan vårt jobb

Strängnäs Betonghåltagning AB är ett väletablerat företag i Mälardalen med över 20 års branscherfarenhet av betonghåltagning. Kvalitet och noggrannhet är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring. Vi är specialister på alla typer av håltagningsarbeten, borrning, golvsågning, väggsågning, vajersågning och bilning i betong, tegel och granit. Vi utför också sten- och bergspräckning. Vi arbetar i de mest skiftande miljöer och vår långa yrkeserfarenhet ger oss fördelar när vi tar oss an nya projekt, stora som små. Våra kunder är allt från stora byggföretag, industrier, bostadsrättsföreningar till privatpersoner. Vi bygger långsiktiga relationer och våra kunder kan alltid räkna med ett trevligt och kompetent bemötande.

 
Ikon kvalitetspolicy Strängnas Betonghåltagning

Kvalitetspolicy

Vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka. Så förutom att vi är effektiva och flexibla, är noggrannhet ett ledord för oss.
Vi utvärderar och sätter kvalitetsmål för att ständigt förbättra verksamheten. Självklart uppfyller vi alla lagkrav och myndighetsföreskrifter. För oss är det också viktigt att personalen har de kunskaper som krävs och utvecklingsmöjligheter, så att de med kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och önskemål.

Ikon grön globe Strängnäs Betonghåltagning

Miljöpolicy

Vår målsättning är att minska miljöbelastningen genom att förebygga alla former av föroreningar. Vår strävan är att så mycket som möjligt hushålla med energi och resurser. Vi följer alltid gällande lagstiftning.och kundernas arbetsplatsregler. Vi arbetar även med att minimera transporter och att avfall ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.Vi utvärderar och sätter kvalitetsmål för att ständigt förbättra verksamheten. Självklart uppfyller vi alla lagkrav och myndighetsföreskrifter. För oss är det också viktigt att personalen har de kunskaper som krävs och utvecklingsmöjligheter, så att de med kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och önskemål.

high-endrolex.com
Ikon huvud grönt tänkande Strängnäs Betonghåltagning

Arbetsmiljöpolicy

Det är viktigt för oss att risker för olycksfall och ohälsa minimeras och att arbetsklimatet är positivt. Det är av största vikt att alla förstår att en bra arbetsmiljö gynnar företagets utveckling. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår ständigt och vi är noga med att de lagar och krav som företaget berörs av uppfylls, samt att kundernas arbetsplatsregler följs. Alla våra nyanställda får en bra introduktion och vi tar hänsyn till fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Vi arbetar också med att vår personal vidareutvecklas och ska trivas på sin arbetsplats.