Välj en sida

Våra tjänster

Håltagning

Vi utför all håltagning i betong, tegel och granit. Vi borrar, sågar och viresågar alla former av jobb. Vi anser att inget jobb är för litet eller för stort. Vi tar alla former av jobb och vi håller alltid rent och snyggt efter oss.

 

Heta arbeten

Vid vissa arbetsplatser så krävs det mer av arbetarna än andra. riskerna höjs och det blir farligare att arbeta helt enkelt. Då krävs det rätt kompetens för rätt arbete. På Strängnäs betonghåltaning så så är miljö och säkerhet högst prioriterat. Därför kan vi leverera hög och bra kompetens inom alla områden.

 

Byggställning över 2 m.

Ofta så sitter hålen som ska borras högt upp och otillgängligt att ta ifrån direkt från marken. Därför är självklart våra medarbetare berättigade att bygga och använda ställning över 2 meter.

 

Rivning

Vi utför alla form av rivning. Det finns hårt ansträngda miljöer som behöver rivas, som är svåra att komma åt och som kräver att den som river är på topp. Våra medarbetare har lång erfarenhet kring rivning och vad som krävs. Det är skillnaden mellan oss och andra.

 

Berg o stenspräckning

Det kan finnas tillfällen då berg och sten är i vägen för att kunna genomföra ditt arbete. Vi ordnar detta åt dig! Vi har högutbildade medarbetare som använder sig av simplex, snigeldynamit.